จ่อระงับใช้อาคารพันกว่าหลัง ระบบป้องกันไม่ปลอดภัย

กรุงเทพมหานคร (กทม.) เร่งตรวจสอบอาคารที่มีการสร้างก่อนปี 35 จำนวนพันกว่าหลัง หวั่นไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ เตือนให้ติดตั้งระบบความปลอดภัยเพิ่มเติม หากไม่ทำเตรียมระงับใช้อาคาร

รายงานข่าวจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า จากมาตรการการตรวจสอบและบังคับใช้เพื่อดูแลความปลอดภัยอาคารสูงนั้น กรณีเป็นอาคารสูงที่ก่อสร้างก่อนการบังคับใช้กฎหมายพ.ร.บ.ควบคุมอาคารปี 2535 ในพื้นที่กรุงเทพฯมีจำนวน 1,033 อาคาร ซึ่งเป็นอาคารเก่า สร้างก่อนที่กฎหมายจะมีการกำหนดให้ต้องมีระบบความปลอดภัยอาคารบางประเภท ดังนั้น อาคารเก่าที่สร้างก่อนปี 2535 จึงต้องมีการเพิ่มเติมระบบความปลอดภัย ทั้งเส้นทางหนีไฟ ถังดับเพลิง วัสดุกันไฟต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้อาคารมากที่สุด ทั้งนี้ อาคารเก่าที่ก่อสร้างก่อนปี 2535 ต้องเพิ่มเติมระบบความปลอดภัยได้แก่ 1.ติดตั้งบันไดหนีไฟ โดยกำหนดให้อาคารสูงตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป ติดตั้งบันไดหนีไฟ โดยทำด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ เพิ่มจากบันไดหลักภายในอาคาร เพื่อให้สามารถลำเลียงคนทั้งหมดออกมานอกอาคารได้ภายใน 1 ชั่วโมง 2.ติดตั้งแบบแปลนแผนผังอาคารแต่ละชั้นหน้าลิฟท์ทุกแห่ง และบริเวณห้องโถงทุกชั้นของอาคารให้เห็นชัดเจน รวมถึงตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้นๆ 3.ติดตั้งเครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดที่กำหนด โดยให้มี 1 เครื่องต่อพื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ 1 เครื่อง 4.ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ทุกชั้น ให้คนอยู่ในอาคารได้ยินชัดเจน และอุปกรณ์แจ้งเตือนทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุด้วยมือ 5.ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างสำรองและป้ายบอกทางหนีไฟ  เพื่อให้มีแสงสว่าง สามารถมองเห็นช่องทางเดินได้ขณะเกิดไฟ และ 6.ติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ตามมาตรฐานความปลอดภัย รายงานข่าวกล่าวต่อว่า กทม. อยู่ระหว่างดำเนินมาตรการสุ่มตรวจอาคารทั่วพื้นที่กรุงเทพโดยจะดำเนินการอย่างเข้มข้นกับกลุ่มอาคารเก่าที่ก่อสร้างก่อนปี 2535 โดยจะมีการสุ่มตรวจระบบความปลอดภัยดังกล่าวให้ครอบคลุมมากที่สุด หากพบมีข้อปฏิบัติใดๆไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กทม.จะสั่งให้เร่งทำการปรับปรุงแก้ไข ภายใน 30 วัน จากนั้นจะเข้าทำการตรวจซ้ำ โดยหากพบยังไม่มีการแก้ไขตามกำหนด ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการเอาผิดตามกฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร โดยมีโทษจำคุก 3เดือน ปรับ 60,000บาท และปรับต่อเนื่องอีกวันละ 10,000บาท จนกว่าจะมีการแก้ไขเสร็จ และหากการแก้ไขไม่ถูกต้อง กทม.จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดโดยการสั่งระงับใช้อาคารนั้นต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews