ปศุสัตว์ จ่อ หารือ สธ.ตั้งโรงงานวัคซีนหมาบ้า

“กอบศักดิ์”เผย เร่งยกเครื่องระบบสวัสดิการทั้งปท. สั่งเชื่อมต่อข้อมูลทุกระบบ แก้ปัญหาทุจริตเงินรั่วไหล พร้อมแก้พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก เมื่อวันที่ 7 มี.ค. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.)ว่า ที่ประชุมมีการพิจารณาพ.ร.บ.ป่าชุมชน ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่จะช่วยวางระบบระหว่างคนกับป่า

อนาคตหากมีกฎหมายฉบับนี้ก็มั่นใจว่าจะช่วยเพิ่มจำนวนป่าชุมชนเป็น 20,000 แห่ง มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านไร่ตามที่ตั้งเป้าไว้ โดยเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า มีป่าเป็นของตัวเอง และใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างแท้จริง รวมถึงให้อำนาจเครือข่ายชุมชนสามารถเอาผิดกับผู้บุกรุกหรือตัดไม้ทำลายป่าได้ นายกอบศักดิ์ กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.คณะกรรมการกำกับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ โดยจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการช่วยขับเคลื่อนการจัดตั้งองค์กรอิสระดูแลสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ของไทย ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่ง 1-2 เดือนข้างหน้าจะรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายสหกรณ์ เพื่อนำไปปรับปรุงก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ในอีก 3 เดือนข้างหน้าพร้อมทั้งพิจารณาพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ที่มีการเสนอแก้ไขปรับปรุงจากฉบับเดิมเนื่องจากมีข้อจำกัด พร้อมมั่นใจว่ากฎหมายดังกล่าวจะทำให้ประชาชนได้รับการบริการจากภาครัฐที่ดีขึ้น และภายใน 1 เดือนข้างหน้าจะเสนอต่อที่ประชุมครม.ได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews