ไปหาหมอไม่ต้องรอนานประเดิมรพ.กลางแห่งแรก

ไปหาหมอไม่ต้องรอนาน รพ.กลางประเดิมเปิดจองคิวออนไลน์ แก้ปัญหาไปโรงพยาบาลเสียเวลาทั้งวัน ปัจจุบันโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์กทม. มีให้บริการในพื้นที่ต่างๆรวม10 แห่ง ซึ่งในแต่ละปีจะมีประชาชนเข้ารับบริการจำนวนมากโดยในปี พ.ศ.2560 มีผู้ใช้บริการมากถึง 3,816,909 ราย คิดเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลขนาดใหญ่เฉลี่ย 2,500 คนต่อวัน และโรงพยาบาลขนาดกลางเฉลี่ย 1,200 คนต่อวัน

ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาพบว่ายังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นประชาชนที่เข้าบริการก็จะต้องรอคิวทางการแพทย์เป็นเวลานาน เฉลี่ยการรอรับบริการแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่า 3-4ชั่วโมง ซึ่งทำให้ประชาชนเสียเวลาในการดำเนินกิจกรรม การทำงานรูปแบบอื่นๆอย่างมาก กทม.จึงได้หาทางพัฒนาระบบให้ประการทางการแพทย์ ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  เพื่อให้ประชาขนได้รับบริการได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด  

พล.ต.อ.อัศวิน  กล่าวต่อว่า สำหรับ การดำเนินโครงการระบบนัดหมายล่วงหน้าผ่านศูนย์ BFC ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 10 แห่ง ที่กทม.จัดทำขึ้น จะช่วยอำนวยความสะดวก สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้ประชาชนที่เข้ารับบริการโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารับบริการทางการแพทย์ จะสามารถนัดหมายล่วงหน้าเพื่อขอรับบริการได้ ผ่าน “BFC Call Center” โดยการโทรนัดหมายผ่านศูนย์บริการราชการฉับไวใสสะอาดหรือ BFC ผู้รับบริการได้รับการยืนยันเวลานัดหมายจากทางศูนย์แล้ว ทางโรงพยาบาลจะบริหารจัดการให้ได้พบแพทย์ภายในเวลาไม่เกิน 60 นาที ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับบริการ และลดระยะเวลาในการรอคอยได้อย่างมาก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews